Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Bun venit la site-ul web de cumpărături electronice Fruugo, care vă este furnizat de Fruugo.com Ltd. („noi”). Prezentele Condiții de utilizare ("TOU") reglementează modul în care utilizați conținutul, software-ul și serviciile oferite prin Fruugo.
Prezentele Condiții de utilizare ("TOU") reglementează modul în care utilizați serviciile și conținutul pe care vi le oferim prin Fruugo. Utilizând Fruugo, acceptați și sunteți de acord să respectați TOU. Dacă nu sunteți de acord cu TOU sau cu orice modificări ale acestora, trebuie să încetați utilizarea site-ului Fruugo.
Putem actualiza TOU din când în când, cu sau fără notificarea dumneavoastră. Ar trebui să verificați periodic modificările din TOU pe pagina Condiții de utilizare.
Dacă nu se prevede altfel în mod explicit, orice nouă funcție sau îmbunătățire sau lansare de noi proprietăți ale Serviciului va fi supusă prezentelor TOU. Modul în care utilizați un anumit serviciu al Fruugo poate fi, de asemenea, supus unor linii directoare și politici aplicabile acestui serviciu care pot fi publicate și modificate de Fruugo din când în când. Toate aceste linii directoare și politici sunt incluse prin trimitere în TOU. În cazul unor neconcordanțe între TOU și orice linii directoare sau politici, va prevala TOU.

2. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ LEGATE DE ÎNREGISTRARE

Având în vedere utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, sunteți de acord: (a) să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, după cum vi se solicită prin formularul de înregistrare la Serviciu („Date de înregistrare”) și (b) să mențineți și să actualizați prompt Datele de înregistrare pentru a le păstra adevărate, corecte și complete.
Trebuie să aveți cel puțin șaisprezece (16) ani. Dacă nu aveți vârsta legală în țara dumneavoastră de reședință, trebuie ca părintele sau tutorele dumneavoastră legal să finalizeze înregistrarea în numele dumneavoastră.
Dacă furnizați informații care sunt neadevărate, incorecte sau incomplete sau dacă avem motive întemeiate să bănuim că aceste informații sunt neadevărate, incorecte sau incomplete, avem dreptul de a suspenda sau a închide contul dumneavoastră și de a refuza orice utilizare viitoare a Serviciului (sau a oricărei părți a acestuia).

3. CONTUL FRUUGO, PAROLA ȘI SECURITATEA

Veți primi o parolă și un nume de cont la finalizarea procesului de înregistrare la Serviciu. Sunteți responsabil de menținerea confidențialității parolei și a contului și sunteți pe deplin responsabil de toate activitățile care au loc sub parola sau contul dumneavoastră. Sunteți de acord să ne anunțați cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului dumneavoastră și cu privire la orice altă încălcare a securității. Nu putem și nu vom fi răspunzători pentru eventuale pierderi sau pagube care decurg din nerespectarea acestei Secțiuni de către dumneavoastră.

4. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE FRUUGO

Datele de înregistrare și anumite alte informații despre dumneavoastră sunt supuse Politicii de confidențialitate a Fruugo. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vedeți politica noastră de confidențialitate în întregime, pe pagina Politica de confidențialitate.
Sunteți de acord să accesăm, să păstrăm și să divulgăm informațiile contului dumneavoastră și conținutul dumneavoastră: (a) companiilor noastre afiliate din întreaga lume, în scopul furnizării într-un mod eficient a conținutului pentru dumneavoastră și alte persoane; (b) în scopul administrării corespunzătoare a contului dumneavoastră în conformitate cu procedurile noastre standard de operare; și (c) dacă legea ne impune acest lucru sau în buna-credință că orice astfel de accesare, păstrare sau divulgare este necesară în mod rezonabil pentru: (i) a respecta procedura legală; (ii) a aplica TOU; (iii) a răspunde la afirmații potrivit cărora un Conținut încalcă drepturile unor terți; (iv) a răspunde la solicitările dumneavoastră de asistență pentru clienți; sau (v) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Serviciului, ale utilizatorilor săi și ale publicului. Putem să înregistrăm apelurile de asistență pentru clienți și să colectăm alte informații legate de interacțiunea dintre dumneavoastră și Fruugo și dintre dumneavoastră și comerciantul reprezentat de noi.

5. PRODUSELE ȘI LIVRAREA

Toate produsele afișate pe Fruugo sunt vândute de comercianți terți independenți. Fruugo nu cumpără, nici nu comercializează articolele comerciantului. Fruugo este furnizorul platformei care le permite comercianților și clienților să încheie tranzacții. În consecință, contractul format la încheierea unei vânzări a acestor produse terțe este exclusiv între client și comerciant. Fruugo nu este o parte în acest contract și nu își asumă nicio responsabilitate care decurge din sau în legătură cu acesta. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că produsele cumpărate de dumneavoastră pe Fruugo sunt de bună calitate, respectă cerințele tuturor normelor și reglementărilor relevante și sunt, în toate privințele semnificative, conforme cu descrierea produselor afișată pe Fruugo. Monitorizăm procesele de livrare ale comercianților noștri și feedbackul clienților noștri privind produsele vândute pe Fruugo, dar nu avem un control direct asupra produselor individuale sau asupra livrărilor de produse vândute pe Fruugo.
Primim plățile dumneavoastră în numele comerciantului și ne angajăm să vă restituim în numele comerciantului orice sume de bani la care ați putea avea dreptul.
Instrucțiuni suplimentare sunt oferite în capitolele relevante din Asistența Fruugo. Aceste instrucțiuni pot fi modificate din când în când, cu sau fără notificarea dumneavoastră. Înțelegeți și sunteți de acord că aceste instrucțiuni sunt o parte integrantă a prezentelor TOU.
Condițiile garanției sunt în funcție de produs, prin urmare ele vor fi furnizate împreună cu produsul relevant sau de către comerciantul relevant.

6. RESPECTAREA NORMELOR ȘI A LEGILOR LOCALE

Sunteți de acord să respectați toate normele și legile locale referitoare la comportamentul online și conținutul acceptabil, precum și toate legile aplicabile referitoare la transmiterea de date tehnice exportate din țara în care locuiți.

7. INTERDICȚIA DE A REVINDE SERVICIUL

Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți sau revindeți nicio parte din Serviciu sau utilizarea Serviciului.

8. MODIFICAREA SERVICIULUI

Ne rezervăm dreptul de modifica sau a înceta în orice moment, temporar sau definitiv, Serviciul (sau orice parte a acestuia), cu sau fără notificare. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de un eventual terț pentru nicio modificare, suspendare sau încetare a Serviciului.

9. LINKURILE

Serviciul poate furniza sau terții pot furniza linkuri către alte site-uri web și resurse de pe Internet. Deoarece nu avem control asupra acestor site-uri și resurse, ați luat cunoștință și sunteți de acord că nu suntem responsabili de disponibilitatea acestor site-uri sau resurse externe și nu promovăm și nu suntem responsabili sau răspunzători pentru eventualele materiale sau servicii aflate pe sau disponibile de la aceste site-uri sau resurse. De asemenea, ați luat cunoștință și sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători, în mod direct sau indirect, pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată sau legată de utilizarea sau bazarea pe orice astfel de materiale sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site sau resursă.

10. DREPTURILE DE PROPRIETATE

Ați luat cunoștință și sunteți de acord că Serviciul conține informații proprietare și informații confidențiale care sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și alte legi. De asemenea, ați luat cunoștință și sunteți de acord că orice Conținut care vă este prezentat prin intermediul Serviciului este protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete sau alte drepturi de proprietate și legi. Cu excepția unor autorizări exprese din partea noastră sau a autorilor anunțurilor, sunteți de acord să nu modificați, închiriați, concesionați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau creați lucrări derivate pe baza Serviciului sau a Conținutului, integral sau parțial.
Sunteți de acord să nu accesați și să nu încercați să accesați Serviciul prin niciun alt mijloc în afara interfeței care o furnizăm noi pentru a fi utilizată la accesarea Serviciului.

11. DESPĂGUBIREA

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați, pe noi și filialele noastre, afiliații, funcționarii, agenții noștri și alți parteneri, comercianți și angajați, de orice creanță sau pretenție, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, formulată de orice terț din cauza sau ca urmare a Conținutului pe care dumneavoastră îl trimiteți, postați sau transmiteți prin intermediul Serviciului, a modului dumneavoastră de utilizare sau de conectare la Serviciu, a încălcării de către dumneavoastră a prezentelor TOU sau a încălcării de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale altei persoane.

12. DECLINĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII

AȚI LUAT CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ:
       1. UTILIZAȚI SERVICIUL PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV. SERVICIUL ESTE FURNIZAT CA ATARE ȘI CONFORM DISPONIBILITĂȚII. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, DECLINĂM ÎN MOD EXPRES     
          TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI ALȚI TERMENI DE ORICE FEL, FIE EXPRESE FIE IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE TERMEN IMPLICIT DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU POTRIVIRE PENTRU               UN ANUMIT SCOP.
       2. NU OFERIM NICIO GARANȚIE SAU DECLARAȚIE CĂ (I) SERVICIUL VA FI CONFORM CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, (II) SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, PROMPT, SIGUR SAU LIPSIT DE ERORI, (III) REZULTATELE CARE POT FI
           OBȚINUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SERVICIULUI VOR FI CORECTE SAU DE ÎNCREDERE, (IV) ȘI CALITATEA ORICĂROR PRODUSE, SERVICII, INFORMAȚII SAU A ALTOR MATERIALE ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE              
           DUMNEAVOASTRĂ 
PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VĂ VOR SATISFACE AȘTEPTĂRILE.
       3. DESCĂRCAREA SAU OBȚINEREA ÎN ALT MOD A ORICĂRUI CONȚINUT PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE LA DISCREȚIA ȘI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI VEȚI FI RESPONSABIL ÎN MOD EXCLUSIV PENTRU ORICE PAGUBĂ
          CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ORICĂRUI ASTFEL DE CONȚINUT.
       4. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE LA NOI SAU PRIN INTERMEDIUL SAU DIN CADRUL SERVICIULUI NU VA CREA VREO GARANȚIE SAU OBLIGAȚIE DE ALTĂ NATURĂ CARE NU ESTE                    PREVĂZUTĂ ÎN MOD EXPRES ÎN TOU.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII

AȚI LUAT CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD, ÎN MOD EXPRES, CĂ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE DE NICIUN FEL, DIRECTE SAU INDIRECTE, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, A FONDULUI COMERCIAL, A UTILIZĂRII, A DATELOR SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, CHIAR DACĂ AM FOST ÎNȘTIINȚAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CARE REZULTĂ DIN: (I) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SERVICIULUI SAU A ORICĂRUI PRODUS AFIȘAT ÎN CADRUL SERVICIULUI; (II) COSTUL DE ACHIZIȚIONARE A PRODUSELOR ÎNLOCUITOARE ȘI A SERVICIILOR CARE DECURG DIN ORICE PRODUSE, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE SAU MESAJE PRIMITE SAU TRANZACȚII ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SAU DIN CADRUL SERVICIULUI; (III) ACCESAREA NEAUTORIZATĂ SAU MODIFICAREA TRANSMISIUNILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ; (IV) DECLARAȚIILE SAU COMPORTAMENTUL ORICĂRUI TERȚ ÎN CADRUL SERVICIULUI ; SAU (V) ORICE ALTĂ CHESTIUNE LEGATĂ DE SERVICIU SAU PRODUSELE AFIȘATE SAU V NDUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI.
ÎNTREAGA NOASTRĂ RĂSPUNDERE ȘI DESPĂGUBIREA DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIVĂ NU VOR DEPĂȘI SUMA ACHITATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRODUSUL ȘI SERVICIILE RELEVANTE.
SUNTEȚI DE ACORD CĂ, INDIFERENT DE EVENTUALELE STATUTE SAU LEGI CONTRARII, PENTRU A FI VALABILĂ, ORICE CERERE DE DAUNĂ SAU TEMEI DE ACȚIUNE CARE DECURGE DIN SAU ESTE LEGAT DE UTILIZAREA SERVICIULUI, A ORICĂROR PRODUSE AFIȘATE SAU V NDUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU TOU TREBUIE DEPUSĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DUPĂ APARIȚIA ACELEI DAUNE SAU A ACELUI TEMEI DE ACȚIUNE.

14. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU ANUMITE DAUNE. ÎN CONSECINȚĂ, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE MENȚIONATE MAI SUS ÎN SECȚIUNILE 14 ȘI 15 SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.
NIMIC DIN TOU NU VA AFECTA DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORILOR.

15. REZILIEREA

Sunteți de acord că putem, la discreția noastră exclusivă, să vă anulăm parola, contul (sau orice parte a acestuia) sau utilizarea Serviciului și să eliminăm și să ștergem orice Conținut din cadrul Serviciului, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, pentru neutilizare sau dacă noi considerăm că ați încălcat sau ați acționat în neconcordanță cu litera sau spiritul prezentelor TOU. Sunteți de acord că orice anulare a accesului dumneavoastră la Serviciu potrivit oricăror prevederi ale prezentelor TOU se poate efectua fără notificare prealabilă și ați luat cunoștință și sunteți de acord că putem dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră.
Orice cont care nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp poate fi anulat și întreg conținutul acestuia șters definitiv în conformitate cu politicile și liniile directoare ale Fruugo’s. Sunteți de acord că nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau nestocarea Conținutului menținut sau transmis prin Serviciu. De asemenea, sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de un eventual terț pentru nicio anulare a accesului dumneavoastră la Serviciu.

16. NOTIFICAREA

Notificările vă pot fi trimise fie prin e-mail, fie prin poșta obișnuită. Serviciul poate, de asemenea, să furnizeze notificări privind modificările din TOU sau alte chestiuni afișându-vă notificări sau linkuri către notificări în general în cadrul Serviciului.

17. INFORMAȚII PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

Logoul Fruugo și mărcile comerciale și mărcile de servicii Fruugo, precum și alte logouri și denumiri de produse și servicii ale Fruugo sunt mărci înregistrate ale Fruugo Ltd. ("Fruugo Marks"). Sunteți de acord să nu afișați și să nu utilizați în niciun mod, fără permisiunea noastră prealabilă, Fruugo Marks.

18. RECLAMĂRI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Fruugo respectă proprietatea intelectuală a altora. Dacă credeți că vreunul dintre drepturile dvs. de proprietate intelectuală a fost încălcat pe Fruugo sau pe site-urile afiliate sale, vă rugăm să raportați problema la legal@fruugo.com cu toate documentele justificative necesare și în conformitate cu

Politica privind reclamațiile legale ale terților.

19. INFORMAȚII GENERALE

Prezentele TOU (inclusiv practicile și politicile menționate aici) constituie întregul acord între dumneavoastră și noi și reglementează modul în care utilizați Serviciul, înlocuind orice acorduri anterioare dintre dumneavoastră și noi. Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră poate fi supusă unor termeni și condiții suplimentare care se pot aplica atunci când utilizați servicii afiliate, conținut terț sau software terț. TOU și relația dintre dumneavoastră și noi va fi reglementată de legislația Regatul Unit. Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor Regatul Unit. Orice neexercitare sau neaplicare de către noi a oricărui drept sau oricărei prevederi din TOU nu va constitui o renunțare la acest drept sau această prevedere. Dacă se constată de către o instanță competentă că orice prevedere din TOU este nevalidă, sunteți de acord, totuși, ca instanța să încerce să aducă la îndeplinire intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar celelalte prevederi din TOU vor rămâne în vigoare în întregime.
Nici dumneavoastră, nici noi nu putem atribui sau transfera drepturi sau obligații potrivit prezentelor TOU fără consimțământul prealabil, în scris, al celeilalte părți, cu excepția faptului că noi vom avea dreptul de a atribui sau transfera orice drept sau obligație sau toate drepturile și obligațiile noastre (fără consimțământul dumneavoastră prealabil) oricăreia dintre companiile noastre afiliate. Sunteți de acord că contul dumneavoastră Fruugo este personal și netransferabil. Titlurile secțiunilor din prezentele TOU sunt doar pentru comoditatea consultării.
Dacă aveți reședința în UE, Comisia Europeană oferă o platformă online de soluționare a litigiilor, pe care o puteți accesa aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

ANULARE

Trebuie să ne informați despre decizia dvs. de a anula comanda conform Întrebărilor frecvente privind anulările și modificările noastre. Vă recomandăm să trimiteți cererea dvs. prin intermediul Centrului nostru de ajutor interactiv, deoarece acesta este cel mai rapid mod de a solicita o anulare, dar pentru clienții din UE puteți completa, imprima și posta acest model de formular de retragere:


Vă rugăm să completați următoarele secțiuni de mai jos, imprimați și postați formularul la:

Echipa de servicii pentru cliențiFruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


Către: Echipa de servicii pentru clienți, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

Prin prezenta anunț că retrag din contractul meu de vânzare următoarele bunuri:


Numar de ordine:

Comandat la:

Numele dumneavoastră:

Adresa ta:

Adresa de e-mail a contului dvs. Fruugo:

Semnatura ta:


Data:

De asemenea, va trebui să returnați produsele dvs. comerciantului cu amănuntul de la care ați achiziționat bunurile pentru a ne permite să procesăm rambursarea. Aceasta va fi o adresă diferită de cea de mai sus, puteți face acest lucru prin Centrul nostru de ajutor interactiv.

NU trimiteți produsele direct către Fruugo - acest lucru va întârzia anularea și rambursarea.

20. ÎNCĂLCĂRI

Vă rugăm să raportați orice încălcări ale prezentelor TOU către departamentul de asistență pentru clienți al Fruugo.

21. STAREA AGENTULUI COMERCIAL

Fruugo acționează ca agent comercial numai în numele comercianților cu amănuntul și nu în numele clienților. În acordul nostru cu comercianții cu amănuntul, comercianții cu amănuntul au autorizat Fruugo să încheie vânzarea de produse către clienți în numele comercianților cu amănuntul. Aceasta înseamnă că Fruugo are autoritatea din partea comercianților cu amănuntul de a lega comercianții cu amănuntul de vânzarea de produse.