Termeni de utilizare

Ultima actualizare: octombrie 2023

1.ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Bun venit pe site-urile de cumpărături electronice Fruugo („Serviciul”), care vă sunt furnizate de Fruugo.com Ltd, de orice filială deținută integral de Fruugo.com Ltd și de orice afiliați din grup, inclusiv Fruugo (Ireland) Ltd („noi”, „nouă” sau „Fruugo”).

Serviciul este operat de Fruugo.com Ltd. Fruugo este înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul de companie 06553460, iar sediul social al Fruugo este Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Numărul de TVA al companiei Fruugo este GB 413 9004 29.

Acești Termeni de utilizare („TdU”) guvernează utilizarea de către dvs. a conținutului, software-ului și serviciilor oferite prin intermediul Serviciului. Vă rugăm să citiți cu atenție acești TdU înainte de a utiliza Serviciul. Prin utilizarea Serviciului, acceptați și sunteți de acord să respectați TdU. Dacă nu sunteți de acord cu TdU sau cu orice modificări aduse acestora, ar trebui să întrerupeți utilizarea Serviciului.

La discreția sa, Fruugo își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina secțiuni din acești TdU în orice moment. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acești TdU pentru a vedea dacă există modificări. Continuarea utilizării Serviciului după publicarea modificărilor va însemna că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Atât timp cât respectați acești TdU, Fruugo vă acordă un privilegiu personal, neexclusiv, netransferabil și limitat de a accesa și de a utiliza Serviciul.

Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către dvs. și Fruugo, prin înregistrarea sau utilizarea Serviciului în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vizitarea sau navigarea prin Serviciu, sunteți de acord să vă supuneți și să respectați acești TdU, orice termeni și condiții suplimentare („Termeni suplimentari”), precum și politicile și orientările („Politici”) la care se face referire aici ori care sunt publicate sau puse la dispoziție de Fruugo, în orice caz în măsura în care astfel de Termeni suplimentari și Politici se aplică utilizării Serviciului de către dvs.

Termenii suplimentari și Politicile includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

Notificarea de confidențialitate Fruugo;

Politica Fruugo privind modulele cookie;

Politica Fruugo privind produsele interzise;

Politica Fruugo anti-contrafacere;

Politica Fruugo privind mărcile comerciale;

Politica privind reclamațiile juridice ale terților;

Politica Fruugo de protecție a minorilor și

Politica Fruugo privind exactitatea conținutului.

Toți Termenii suplimentari și Politicile s-au încorporat în mod specific în acest document prin referință, iar TdU, împreună cu toți Termenii suplimentari și Politicile, formează întregul acord între dvs. și Fruugo (denumit „Acordul”) în ceea ce privește obiectul acestuia și înlocuiește toate acordurile anterioare.

În cazul în care TdU intră în conflict cu orice alți Termeni suplimentari sau Politici care s-au pus la dispoziție de către sau prin intermediul nostru, Termenii suplimentari sau Politicile vor prevala în ceea

ce privește conflictul. Orice termeni și condiții suplimentare pe care le puteți propune în orice confirmare a comenzii sau în orice altă documentație sunt respinse și nu vor avea niciun efect, cu excepția cazului în care le acceptăm în mod expres printr-un acord scris separat cu dvs. Utilizarea de către dvs. a unei anumite părți a Serviciului poate fi, de asemenea, supusă liniilor directoare și politicilor aplicabile unui astfel de Serviciu, care pot fi publicate și modificate de Fruugo în decursul timpului.

Prezentul Acord stabilește termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere juridic pentru dvs. („dvs.”), în calitate de utilizator al Serviciului.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, orice nouă caracteristică sau îmbunătățire ori lansarea de noi proprietăți ale Serviciului va fi supusă TdU.

2.DREPTURI DE PROPRIETATE ȘI INFORMAȚII PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

Fruugo este operatorul Serviciului și conținutul acestuia este fie proprietatea Fruugo (sau a companiilor noastre afiliate), fie este utilizat sub licență de la furnizorii noștri. Fruugo este proprietarul compilației de informații din acest Serviciu.

Drepturile Fruugo și cele ale afiliaților și furnizorilor noștri sunt protejate de legile britanice, europene și internaționale privind proprietatea intelectuală, inclusiv de cele pentru protecția drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și a drepturilor asupra bazelor de date. Utilizarea abuzivă a acestui Serviciu poate atrage răspunderea civilă sau sancțiuni penale. Fruugo vă acordă o licență limitată, neexclusivă și revocabilă de accesare a Serviciului în scopul de a căuta produse ale comercianților cu amănuntul, de a comanda bunuri sau de a obține informații de contact pentru comercianți sau pentru noi (sau pentru afiliații noștri).

Licența dvs. de a accesa Serviciul nu se extinde la orice utilizare comercială a site-ului nostru web sau la orice utilizare a site-ului nostru web care este în beneficiul oricărei alte entități comerciale decât Fruugo (sau decât afiliații noștri).

Recunoașteți și sunteți de acord că Serviciul conține informații interne și confidențiale care sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și de alte legi. Sigla Fruugo, site-ul web și mărcile de Servicii, precum și alte sigle Fruugo și nume de produse și servicii sunt mărci comerciale ale Fruugo.com Ltd („Mărci Fruugo”). De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că orice conținut care vă este prezentat prin intermediul Serviciului este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete sau alte drepturi de proprietate și legi, așa cum se subliniază în Politica Fruugo privind mărcile comerciale.

Cu excepția cazului în care Fruugo vă autorizează în mod expres și în scris, sunteți de acord să nu afișați sau să utilizați în niciun fel Mărcile Fruugo. Vă rugăm să citiți Politica Fruugo privind mărcile comerciale pentru mai multe informații despre Mărcile Fruugo. În mod expres, nu vi se permite să descărcați nicio parte a Serviciului nostru (cu excepția reținerii automate a paginilor în memoria cache), să îl modificați sau să îl schimbați în totalitate sau orice parte a sa, să reproduceți, să copiați, să vindeți (inclusiv orice revânzare) sau să exploatați în alt mod Serviciul sau site-ul nostru (sau orice parte a sa) în orice alt scop decât cel stabilit mai sus, și nici nu aveți voie să încadrați site-ul nostru.

3.AFACEREA NOASTRĂ

Fruugo este o piață globală care permite comercianților cu amănuntul și cumpărătorilor independenți să intre în contact unii cu alții. Fruugo permite comercianților cu amănuntul să înființeze magazine care listează și vând produse („Produs(e)”) utilizatorilor finali. Fruugo nu vinde direct Produsele relevante, nu le manipulează, nu le verifică sau nu le vede în alt mod, și nu este implicată în procesul de onorare a comenzilor. Fruugo nu este nici producător, nici distribuitor al Produselor de pe

platforma sa. Fiecare pagină de afișare a Produselor identifică în mod clar numele, locația și adresa comerciantului cu amănuntul care oferă Produsele spre vânzare în cadrul Serviciului.

4.STATUTUL DE AGENT COMERCIAL

Fiecare dintre Fruugo.com Ltd și Fruugo (Ireland) Limited poate acționa doar în calitate de agent comercial al comercianților cu amănuntul și nu în numele clienților. În acordul dintre Fruugo și comercianții cu amănuntul, comercianții cu amănuntul au autorizat Fruugo să execute vânzarea de Produse către clienți în numele comercianților cu amănuntul.

Fruugo este o piață de tip de la afacere la consumator („B2C”) - Fruugo facilitează vânzările de la afaceri la consumatorii finali. Comercianții cu amănuntul sunt comercianții înregistrați în ceea ce privește Produsele vândute. Fruugo este comerciantul înregistrat în ceea ce privește plata pentru Produsele achiziționate. Atunci când achiziționați un Produs prin intermediul Serviciului, contractul de vânzare este încheiat exclusiv între dvs. și comerciantul cu amănuntul. Aceasta înseamnă că atunci când achiziționați un Produs prin intermediul Serviciului, tranzacția dvs. este cu comerciantul care a listat Produsul, iar respectivul comerciant este responsabil pentru onorarea comenzii dvs.

Fruugo nu verifică niciunul dintre Produsele listate pentru vânzare în cadrul Serviciului. Fruugo operează o procedură de notificare și retragere pe care terții o pot utiliza atunci când este cazul, iar Fruugo poate retrage Produsele din cadrul Serviciului la discreția sa. Fruugo poate asista un comerciant cu amănuntul cu o retragere a Produsului de pe piață în cazul în care un Produs este considerat inadecvat pentru vânzare de către un organism de reglementare a siguranței Produselor.

Deoarece Fruugo este o afacere B2C, impozitul este perceput pentru comanda dvs. în conformitate cu normele fiscale B2C aplicabile comenzii, luând în considerare prețul de achiziție, locația dvs. și locația comerciantului cu amănuntul. Fruugo nu poate emite sau modifica facturi pentru un scenariu de tip afacere la afacere („B2B”).

În plus față de cele de mai sus, compania Fruugo nu are în posesie nimic din ceea ce este listat sau vândut prin intermediul site-urilor sale și nu este implicată în tranzacția efectivă dintre cumpărători și vânzători (comercianții cu amănuntul). Fruugo nu este parte la tranzacție, iar contractul de vânzare este încheiat direct între cumpărător și vânzător. În timp ce Fruugo poate ajuta la facilitarea soluționării litigiilor, Fruugo nu are niciun control asupra și nu garantează existența, calitatea, siguranța sau legalitatea Produselor listate; acuratețea conținutului anunțurilor vânzătorului; capacitatea vânzătorilor de a vinde articole; capacitatea cumpărătorilor de a plăti pentru articole; sau că un cumpărător sau vânzător va finaliza efectiv o tranzacție sau va returna un articol.

În calitate de platformă online responsabilă, integritatea Serviciului este de importanță vitală pentru afacerea noastră și pentru toți partenerii noștri. Toți comercianții cu amănuntul care utilizează Serviciul trebuie să adere la termenii și condițiile Fruugo pentru comercianții cu amănuntul și solicităm atât comercianților cu amănuntul, cât și consumatorilor să adere la termenii descriși în acest TdU.

Toate Produsele vândute de către comercianții cu amănuntul în cadrul Serviciului sunt vândute pe baza faptului că sunt destinate exclusiv uzului personal, casnic.

5.NOTIFICAREA DE CONFIDENȚIALITATE FRUUGO

Datele de înregistrare (așa cum sunt definite mai jos) și anumite alte informații despre dvs. fac obiectul Notificării de confidențialitate Fruugo. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Notificarea noastră completă privind confidențialitatea.

Sunteți de acord că putem accesa, păstra și divulga informațiile din contul dvs. și orice conținut furnizat prin intermediul Serviciului („Conținut”): (a) către companiile afiliate Fruugo din întreaga lume în

scopul furnizării Serviciului către dvs. și către alte persoane într-un mod eficient; (b) în scopul administrării corespunzătoare a contului dvs. în conformitate cu procedurile noastre standard de operare; și (c) în cazul în care acest lucru este impus de lege sau credem cu bună credință că un astfel de acces, păstrare sau divulgare este necesară în mod rezonabil pentru: (i) a respecta procedurile legale; (ii) a aplica TdU; (iii) a răspunde la reclamațiile conform cărora orice conținut încalcă drepturile unor terțe părți; (iv) a răspunde la solicitările dvs. de servicii pentru clienți; sau (v) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Serviciului, a utilizatorilor săi și a publicului larg.

Fruugo poate înregistra apelurile către serviciul clienți sau de vânzări în scopuri de instruire și standard de calitate și poate colecta alte informații legate de interacțiunea dintre dvs. și Fruugo și dintre dvs. și comerciantul cu amănuntul reprezentat de noi.

6.OBLIGAȚIILE DVS. DE ÎNREGISTRARE

În vederea utilizării Serviciului, sunteți de acord: (a) să furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum vi se solicită în formularul de înregistrare pentru Serviciu („Date de înregistrare”) și (b) să mențineți și să actualizați prompt Datele de înregistrare pentru a le păstra adevărate, exacte și complete.

Dacă furnizați informații false, inexacte sau incomplete ori dacă avem motive întemeiate să suspectăm că aceste informații sunt false, inexacte sau incomplete, avem dreptul de a vă suspenda sau de a vă închide contul și de a vă refuza orice utilizare viitoare a Serviciului (sau a oricărei părți a acestuia).

Fruugo are o politică de protecție a minorilor și, pentru a utiliza Serviciul, trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani. Fruugo a impus obligația pentru comercianții cu amănuntul terți care utilizează Serviciul să implementeze procese de verificare a vârstei pentru vânzarea oricăror Produse cu restricții de vârstă.

7.CONT FRUUGO, PAROLĂ ȘI SECURITATE

Veți primi o parolă și o desemnare a contului la finalizarea procesului de înregistrare în cadrul Serviciului. Purtați răspunderea pentru menținerea confidențialității parolei și a contului și sunteți pe deplin responsabil(ă) pentru toate activitățile care au loc în cadrul Serviciului sub parola sau contul dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului dvs. și orice altă încălcare a securității în ceea ce privește Serviciul. Fruugo nu poate și nu va fi trasă la răspundere pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea de către dvs. a acestei secțiuni.

8.PRODUSE ȘI LIVRARE

După cum se explică în secțiunea 4 de mai sus, toate Produsele afișate în cadrul Serviciului sunt vândute de către comercianți cu amănuntul independenți terți. Fruugo nu este nici cumpărător, nici vânzător al produselor. Fruugo.com Ltd este furnizorul platformei Serviciului.

În contractele noastre cu comercianții cu amănuntul, comercianții cu amănuntul au autorizat Fruugo să execute vânzarea de Produse către clienți. Acest lucru înseamnă că, în funcție de tranzacția încheiată, Fruugo.com Ltd sau Fruugo (Ireland) Ltd are autoritatea din partea comercianților cu amănuntul de a obliga comercianții cu amănuntul la o vânzare de Produse, dar acest lucru nu are niciun impact asupra părților care încheie un contract pentru vânzarea Produsului respectiv. Un contract care ia naștere la încheierea unei vânzări a unui Produs prin intermediul Serviciului este încheiat exclusiv între client și comerciantul cu amănuntul, deși Fruugo a fost autorizat de către comerciantul cu amănuntul să îl oblige pe comerciantul cu amănuntul la o vânzare a unui Produs în

conformitate cu un astfel de contract. Fruugo nu este parte la un astfel de contract și nici nu își asumă vreo responsabilitate care decurge din sau în legătură cu acesta.

Monitorizăm procesele de livrare ale comercianților cu amănuntul în ceea ce privește vânzările efectuate prin intermediul Serviciului și feedbackul clienților cu privire la Produsele vândute, însă, Fruugo nu are niciun control direct asupra și nu gestionează sau verifică Produsele individuale sau livrările de Produse vândute prin intermediul Serviciului.

Atunci când plasați o comandă utilizând Serviciul, veți primi un e-mail de confirmare a primirii comenzii. Acest e-mail este doar o confirmare de primire în scop informativ și nu constituie acceptarea comenzii dvs. de către comerciant. Contractul dintre dvs. și comerciantul cu amănuntul în legătură cu Produsele nu va fi executat până când nu vom verifica dacă respectivul comerciant cu amănuntul acceptă comanda dvs. În cazul în care comanda dvs. este acceptată, Fruugo vă va trimite un e-mail de confirmare, care încheie contractul dintre dvs. și comerciant. E-mailul de confirmare va include o descriere a Produselor achiziționate în cadrul comenzii și anumite alte informații despre drepturile dvs. de a anula contractul dintre dvs. și comerciant. Doar Produsele enumerate în e-mailul de confirmare a expedierii sunt incluse în contractul dintre dvs. și comerciant. În cazul în care o comandă a fost marcată ca fiind confirmată, s-ar putea ca anularea să nu fie posibilă, deoarece comerciantul cu amănuntul începe procesul de onorare imediat ce comanda a fost confirmată. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind anularea și returnarea.

Fruugo primește plățile dvs. în numele comerciantului cu amănuntul și, de asemenea, ne angajăm să vă rambursăm în numele comerciantului cu amănuntul orice sumă de bani la care ați putea avea dreptul. Este în principal decizia comerciantului cu amănuntul dacă există un drept legitim la rambursare. Cu toate acestea, există unele circumstanțe limitate în care putem decide să emitem o rambursare și să recuperăm această sumă de la comerciantul cu amănuntul. Plata dvs. va fi procesată de Fruugo.com Ltd sau de orice filială deținută în totalitate a Fruugo.com Ltd (inclusiv Fruugo (Ireland) Ltd) și transmisă de către noi comerciantului (comercianților) relevant (relevanți) pentru stingerea datoriei dvs. față de fiecare comerciant cu amănuntul pentru achizițiile efectuate de dvs. prin intermediul Serviciului. Instrucțiuni suplimentare sunt oferite în capitolele relevante din Centrul de ajutor Fruugo. Aceste instrucțiuni pot fi modificate în decursul timpului, cu sau fără a vă anunța. Înțelegeți și sunteți de acord că astfel de instrucțiuni vor face parte integrantă din acești TdU.

Termenii de garanție sunt specifici pentru fiecare Produs în parte și, prin urmare, vor fi furnizați împreună cu Produsul respectiv sau de către comerciantul cu amănuntul respectiv.

9.CONFORMITATEA CU LEGILE ȘI NORMELE LOCALE

Trebuie să vă familiarizați cu toate legile și normele locale aplicabile privind comportamentul online, conținutul acceptabil și Produsele interzise în țara în care locuiți. Veți fi purta răspunderea pentru orice taxe vamale, amenzi, penalități, sancțiuni sau alte cheltuieli suportate în urma unei comenzi făcute de dvs. în cazul în care aceasta este considerată ilegală în țara în care comandați Produsul.

Solicităm comercianților cu amănuntul să verifice dacă Produsele disponibile pentru vânzare în cadrul Serviciului sunt compatibile cu țara de reședință a consumatorului; cu toate acestea, este responsabilitatea dvs. să analizați cu atenție descrierea Produsului înainte de a plasa o comandă.

Deoarece Fruugo este o piață globală, unele articole pot fi listate pe mai multe Servicii. Este responsabilitatea vânzătorului și a consumatorului să se asigure că sunt respectate toate legile și reglementările privind tranzacțiile transfrontaliere.

10. INTERZICEREA REVÂNZĂRII SERVICIULUI

Sunteți de acord că vi se interzice reproducerea, duplicarea, copierea, vânzarea sau revânzarea oricărei părți a Serviciului, precum și utilizarea Serviciului pentru câștiguri personale. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Fruugo sau de către agenții de publicitate, sunteți de acord că nu aveți voie să modificați, să închiriați, să împrumutați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate bazate pe Serviciu, în întregime sau în parte.

Sunteți de acord să nu accesați sau să încercați să accesați Serviciul prin orice alt mijloc decât prin interfața furnizată de noi pentru accesarea Serviciului.

11. MODIFICĂRI ALE SERVICIULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

12. LINKURI

Serviciul poate furniza, sau terțe părți pot furniza, conținut sau linkuri către alte site-uri sau resurse de pe internet. Recunoașteți și sunteți de acord că Fruugo nu poartă răspunderea pentru disponibilitatea unor astfel de conținuturi, site-uri sau resurse externe, iar compania Fruugo nu aprobă și nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun material sau serviciu de pe sau disponibil de pe astfel de site-uri sau resurse. Fruugo nu are niciun control asupra conținutului sau site-urilor web ale terților și nici nu poate fi trasă la răspundere pentru nimic din ceea ce este conținut pe aceste site-uri web.

De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Fruugo nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în astfel de materiale sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

13. DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Fruugo și toate filialele, afiliații, directorii, acționarii, agenții și alți parteneri, comercianți cu amănuntul și angajați ai noștri, privind orice reclamație sau cerere, pierdere, răspundere, pretenții sau cheltuieli, inclusiv costuri legale rezonabile, înaintate împotriva Fruugo de către orice terță parte din cauza sau care rezultă din sau în legătură cu utilizarea Serviciului de către dvs. (inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul pe care îl trimiteți, postați sau transmiteți prin intermediul Serviciului, utilizarea sau conectarea dvs. la Serviciu, încălcarea de către dvs. a TdU sau a oricăror drepturi ale terților).

14. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ:

  1. UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIULUI ESTE PE RISCUL DVS. EXCLUSIV. SERVICIUL ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NE DECLINĂM ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI ALȚI TERMENI DE ORICE FEL, FIE EXPREȘI SAU IMPLICIȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE TERMENI IMPLICIȚI DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

  2. NU OFERIM NICIO GARANȚIE SAU DECLARAȚIE CĂ (I) SERVICIUL VA SATISFACE CERINȚELE DVS., (II) SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, OPORTUN, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI (SAU CĂ ORICE DEFECTE VOR FI CORECTATE), (III) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SERVICIULUI VOR FI EXACTE SAU FIABILE, ȘI (IV) CALITATEA ORICĂROR PRODUSE, SERVICII, INFORMAȚII SAU A ALTOR MATERIALE ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE DVS. PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VĂ VA SATISFACE AȘTEPTĂRILE.

  3. DESCĂRCAREA SAU OBȚINEREA ÎN ALT MOD A ORICĂRUI CONȚINUT PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE LA DISCREȚIA ȘI PE RISCUL DVS. ȘI CĂ VEȚI FI RESPONSABIL(Ă) EXCLUSIV PENTRU ORICE DAUNE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA UNUI ASTFEL DE CONȚINUT.

  4. NICIUN FEL DE SFATURI SAU INFORMAȚII, FIE ORALE SAU SCRISE, OBȚINUTE DE DVS. DE LA NOI, PRIN INTERMEDIUL SAU DE LA SERVICIU NU VA CREA NICIO GARANȚIE SAU ALTĂ OBLIGAȚIE CARE NU ESTE DECLARATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN TDU.

  5. NE DECLINĂM ORICE RESPONSABILITATE PENTRU ACTELE, OMISIUNILE ȘI CONDUITA ORICĂROR TERȚE PĂRȚI ÎN LEGĂTURĂ CU SAU PRIVIND UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI ȘI/SAU A SERVICIILOR.

  6. VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A ORICĂROR SITE-URI CONEXE. SINGURA DVS. CALE DE ATAC ÎMPOTRIVA FRUUGO PENTRU NEMULȚUMIRI LEGATE DE SITE SAU DE ORICE CONȚINUT ESTE SĂ NU MAI UTILIZAȚI SITE-UL SAU ORICE ASTFEL DE CONȚINUT.

Exonerarea de răspundere de mai sus se aplică în cazul oricăror daune, răspunderi sau vătămări cauzate de orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmitere, virus informatic, defecțiune a liniilor de comunicații, furt sau distrugere ori acces, alterare sau utilizare neautorizată, indiferent dacă este vorba de încălcarea contractului, răspundere civilă delictuală, neglijență sau orice altă cauză de acțiune.

Fruugo își rezervă dreptul de a lua oricare dintre următoarele măsuri, în orice moment, fără notificare prealabilă: (1) să modifice, să suspende sau să înceteze operarea sau accesul la Serviciu sau la orice parte a Serviciului, din orice motiv; (2) să modifice sau să schimbe Serviciul sau orice parte a Serviciului și orice politici sau termeni aplicabili; și (3) să întrerupă operarea Serviciului sau a oricărei părți a Serviciului, după cum este necesar pentru a efectua întreținere de rutină sau specială, corectarea erorilor sau alte modificări.

15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sunteți de acord să permiteți Fruugo să lucreze cu dvs. pentru a rezolva orice problemă pentru care am putea fi potențial răspunzători, înainte de a suporta orice costuri asociate rezolvării incidentului de către dvs.

CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE ESTE INTERZIS PRIN LEGE, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ FRUUGO NU VA PURTA RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, CLIENTELĂ, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, CHIAR DACĂ AM FOST AVERTIZAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CARE REZULTĂ DIN: (I) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL SAU ORICE PRODUS AFIȘAT ÎN CADRUL SERVICIULUI; (II) COSTUL ACHIZIȚIONĂRII DE PRODUSE ȘI SERVICII DE SCHIMB REZULTATE DIN ORICE PRODUSE, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII

ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE, MESAJE PRIMITE ORI TRANZACȚII EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL SAU DIN CADRUL SERVICIULUI; (III) ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU MODIFICAREA TRANSMISIUNILOR SAU DATELOR DVS.; (IV) DECLARAȚIILE SAU CONDUITA ORICĂREI TERȚE PĂRȚI ÎN CADRUL SERVICIULUI; SAU (V) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIU SAU DE PRODUSELE AFIȘATE SAU VÂNDUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI.

ÎNTREAGA NOASTRĂ RĂSPUNDERE ȘI SINGURA DVS. CALE DE ATAC NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU PRODUSUL SAU SERVICIILE RESPECTIVE.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ, INDIFERENT DE ORICE STATUT SAU LEGE CONTRARĂ, PENTRU A FI VALABILĂ, ORICE RECLAMAȚIE SAU CAUZĂ DE ACȚIUNE CARE DECURGE DIN SAU ESTE LEGATĂ DE UTILIZAREA SERVICIULUI, DE ORICE PRODUSE AFIȘATE SAU VÂNDUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU DE TDU TREBUIE SĂ FIE DEPUSĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA APARIȚIA UNEI ASTFEL DE RECLAMAȚII SAU CAUZE DE ACȚIUNE.

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ VEȚI PURTA RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE PE CARE FRUUGO LE SUFERĂ DIN CAUZA UTILIZĂRII INCORECTE DE CĂTRE DVS. A SERVICIULUI SAU A ORICĂREI ÎNCĂLCĂRI A ACESTOR TDU, CU CONDIȚIA CA PIERDEREA SAU DAUNELE SĂ FI FOST PREVIZIBILE ÎN MOD REZONABIL ȘI FRUUGO SĂ SE FI CONFORMAT OBLIGAȚIEI SALE DE A ATENUA ORICE PIERDERI.

16. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITAREA ORI EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU ANUMITE DAUNE. ÎN CONSECINȚĂ, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE DE MAI SUS DIN SECȚIUNILE 13 ȘI 14 SĂ NU VI SE APLICE.

NICI O DISPOZIȚIE A ACESTOR TDU NU AFECTEAZĂ DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORILOR.

17. ÎNCĂLCAREA TDU ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

Fruugo poate divulga orice informație pe care o avem despre dvs. (inclusiv identitatea dvs.) dacă stabilim că o astfel de divulgare este necesară în legătură cu orice investigație sau plângere cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciului sau pentru a contacta, identifica sau intenta o acțiune legală împotriva cuiva care ar putea cauza un prejudiciu sau o interferență cu (în mod intenționat sau neintenționat) proprietatea sau drepturile Fruugo, ale vizitatorilor sau utilizatorilor Serviciului, inclusiv ale clienților Fruugo. Fruugo își rezervă dreptul de a divulga în orice moment orice informație pe care Fruugo o consideră necesară pentru a se conforma cu orice lege aplicabilă, regulament, proces legal sau cerere guvernamentală. De asemenea, Fruugo poate divulga informațiile dvs. atunci când stabilește că legea aplicabilă impune sau permite o astfel de divulgare, inclusiv schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopuri de protecție împotriva fraudei.

Sunteți de acord că, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, Fruugo poate să vă întrerupă accesul la Serviciu și/sau să vă blocheze accesul viitor la Serviciu dacă stabilim că ați încălcat acești TdU sau alți Termeni suplimentari, Politici sau orientări care pot fi asociate cu utilizarea Serviciului de către dvs. De asemenea, sunteți de acord că orice încălcare de către dvs. a acestor TdU va constitui o practică de afaceri ilegală și neloială și va cauza un prejudiciu ireparabil pentru Fruugo, pentru care daunele monetare ar fi inadecvate, și sunteți de acord ca Fruugo să obțină orice măsuri reparatorii sau echitabile pe care Fruugo le consideră necesare sau adecvate în astfel de circumstanțe. Aceste căi de atac sunt în plus față de orice alte căi de atac pe care Fruugo le poate avea în drept sau în echitate.

Sunteți de acord că, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, Fruugo poate să vă întrerupă accesul la Serviciu, din motive întemeiate, care includ (dar nu se limitează la) (1) solicitări din partea agențiilor de aplicare a legii sau a altor agenții guvernamentale, (2) o solicitare din partea dvs. (ștergeri de cont inițiate de dvs.), (3) întreruperea sau modificarea semnificativă a Serviciului sau a oricărui serviciu oferit în cadrul sau prin intermediul Serviciului, sau (4) aspecte sau probleme tehnice neașteptate.

În cazul în care Fruugo întreprinde o acțiune legală împotriva dvs. ca urmare a încălcării de către dvs. a acestor TdU, Fruugo va avea dreptul să recupereze de la dvs., și sunteți de acord să plătiți, toate taxele și costurile legale rezonabile ale unei astfel de acțiuni, pe lângă orice altă despăgubire acordată companiei Fruugo. Sunteți de acord că Fruugo nu va fi responsabilă față de dvs. sau față de o terță parte pentru încetarea accesului dvs. la Serviciu ca urmare a oricărei încălcări a acestor Termeni de utilizare.

Sunteți de acord că orice încetare a accesului dvs. la Serviciu în conformitate cu orice prevedere a acestor TdU poate fi efectuată fără notificare prealabilă și recunoașteți și sunteți de acord că Fruugo vă poate dezactiva sau șterge imediat contul.

Orice cont care nu a fost utilizat pentru o anumită perioadă poate fi închis și tot conținutul acestuia poate fi șters definitiv în conformitate cu orientările și politicile Fruugo. Sunteți de acord cu faptul că nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau eșecul de a stoca orice conținut menținut sau transmis prin Serviciu.

18. REVENDICĂRI PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Fruugo respectă drepturile de proprietate intelectuală ale terților și are o procedură de notificare și retragere. În cazul în care credeți că oricare dintre drepturile dvs. de proprietate intelectuală au fost încălcate în cadrul Serviciului, vă rugăm să raportați problema la legal@fruugo.com cu toată documentația justificativă necesară, în conformitate cu Politica privind reclamațiile juridice ale terților.

19. CODURI PROMOȚIONALE

Fruugo poate emite coduri promoționale care permit consumatorilor să obțină beneficii, cum ar fi reduceri la comenzile pe care le fac prin intermediul Serviciului. Aceste coduri sunt netransferabile, așadar pot fi utilizate doar de către persoana căreia i-au fost eliberate și doar în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare. Dacă utilizați un cod promoțional pentru a solicita un beneficiu promoțional, trebuie să verificați mai întâi dacă v-a fost emis și dacă sunteți eligibil(ă) pentru a-l utiliza. Utilizându-l pentru a solicita un beneficiu promoțional, confirmați că (i) aveți dreptul de a utiliza codul; (ii) îndepliniți toate condițiile care se aplică utilizării acestuia; și (ii) sunteți de acord cu termenii și condițiile care se aplică promoției. În cazul în care Fruugo constată că nu aveți dreptul de a utiliza promoția sau că nu îndepliniți termenii și condițiile de utilizare a acesteia, comanda dvs. poate fi respinsă sau, alternativ, poate fi procesată de către comerciantul cu amănuntul fără ca beneficiul promoțional să fie aplicat.

20. RECENZII

Fruugo nu afișează recenzii ale consumatorilor despre Produse în cadrul Serviciului său. Cu toate acestea, Fruugo colectează recenzii Trust Pilot pentru a permite utilizatorilor să își reflecte experiența. Utilizatorii nu pot oferi recenzii pentru Produse individuale, dar își pot exprima opinia cu privire la experiența lor cu Serviciul.

Fruugo acceptă doar recenzii cu un număr de comandă atașat pentru a verifica dacă se bazează pe o experiență autentică. În cazul în care o recenzie a fost trimisă fără un număr de comandă, Fruugo va trimite o solicitare de informații suplimentare. În cazul în care această solicitare nu este îndeplinită, vom elimina recenzia, deoarece nu vom putea confirma că aceasta provine de la un cumpărător verificat.

21. CUM SUNT CLASIFICATE REZULTATELE CĂUTĂRII ONLINE FRUUGO

Rezultatele căutărilor efectuate în cadrul Serviciului sunt clasificate folosind următorii factori: relevanța (pentru interogarea de căutare), istoricul vânzărilor, performanța serviciilor comercianților cu amănuntul relevanți și comisionul pe care Fruugo îl poate câștiga de la un comerciant cu amănuntul atunci când un articol este cumpărat. În cazul în care rezultatele căutării, conținutul caruselelor de Produse sau alt conținut promoțional din cadrul Serviciului sunt influențate în principal de plățile efectuate de comercianții cu amănuntul (Conținut sponsorizat), acest lucru va fi menționat alături de conținut sau rezultate.

22. ÎNCĂLCĂRI

Vă rugăm să raportați orice încălcare a TdU către serviciul clienți Fruugo.

23. NOTIFICARE

Notificările vă pot fi trimise prin e-mail sau prin poștă. Serviciul poate, de asemenea, să furnizeze notificări privind modificările aduse TdU sau alte aspecte prin afișarea notificărilor sau a linkurilor către notificări în general în cadrul Serviciului.

24. ANULARE

În cele mai multe cazuri, nu este posibilă anularea unei comenzi după ce aceasta a fost plasată, deoarece procesul de onorare este început imediat de către comercianții cu amănuntul pentru majoritatea comenzilor.

În cazul în care este posibil să vă anulați comanda, comerciantul vă va informa că a reușit să facă acest lucru. În cazul în care nu poate anula, de exemplu, în cazul în care comanda a fost deja expediată, atunci va trebui să așteptați livrarea și să returnați bunurile în conformitate cu politica noastră de returnare.

În conformitate cu legislația aplicabilă, consumatorii cu sediul în UE, SEE și Regatul Unit au dreptul de a renunța la anumite achiziții sau de a le anula în schimbul rambursării. Dreptul de retragere sau de anulare (denumite în continuare împreună „dreptul de retragere”) permite consumatorilor din UE/SEE/Regatul Unit să renunțe la bunurile fizice achiziționate în termen de 14 zile de la primirea acestora și să le returneze în schimbul unei rambursări.

Separat și fără a restricționa dreptul de retragere oferit în UE/SEE/Regatul Unit, Fruugo oferă în mod voluntar o perioadă de returnare tuturor clienților din întreaga lume. Vă rugăm să consultați Politica noastră privind dreptul de retragere pentru detalii despre acest proces.

Trebuie să ne informați cu privire la decizia dvs. de a anula comanda, conform paginii noastre de Returnări, rambursări și anulări. Vă recomandăm să trimiteți cererea dvs. prin intermediul Centrului nostru interactiv de ajutor, deoarece acesta este cel mai rapid mod de a solicita o anulare, dar pentru clienții cu sediul în UE, SEE și Regatul Unit, dacă preferați, vă rugăm să completați, să imprimați și să trimiteți prin poștă formularul de retragere a modelului de mai jos (deși acest lucru nu este obligatoriu):

Vă rugăm să completați următoarele secțiuni de mai jos, să le imprimați și să le trimiteți prin poștă la: Customer Services Team [Echipa de servicii clienți], Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom [Regatul Unit].


Către: Customer Services Team [Echipa de servicii clienți], Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom [Regatul Unit].

Prin prezentul document vă anunț că renunț la contractul de vânzare a următoarelor bunuri:

Număr comandă:

Data comenzii:

Numele dvs.:

Adresa dvs.:

Adresa de e-mail asociată contului dvs. de Servicii:

Semnătura dvs.:

Data:

De asemenea, va trebui să returnați Produsul (Produsele) la comerciantul cu amănuntul de la care ați cumpărat bunurile pentru a putea să vă procesăm rambursarea. Aceasta va fi o adresă diferită de cea de mai sus; puteți face aceasta prin Centrul nostru de ajutor interactiv.

NU trimiteți Produsele direct la Fruugo - acest lucru va întârzia anularea și rambursarea.


25. DISPUTE ȘI JURISDICȚIA COMPETENTĂ

Cumpărători și vânzători

Dacă vă aflați într-o dispută cu un alt utilizator al Serviciului sau cu o terță parte, vă încurajăm să contactați cealaltă parte și să încercați să rezolvați disputa pe cale amiabilă.

Orice problemă legată de un Produs trebuie să fie ridicată în primul rând direct la comerciantul cu amănuntul care vinde Produsul.

Cumpărătorii și vânzătorii care nu reușesc să rezolve o dispută legată de o tranzacție în cadrul Serviciului pot lucra cu Serviciul clienți Fruugo pentru a găsi o soluție. La discreția exclusivă și absolută a companiei Fruugo, Fruugo poate încerca să vă ajute să rezolvați disputele cu bună credință, dar nu vom face judecăți sau determinări cu privire la probleme sau revendicări legale. Fruugo nu are nicio obligație de a rezolva sau de a ajuta la rezolvarea oricăror dispute.

Sunteți de acord să exonerați Fruugo de orice pretenții, cereri și daune care rezultă din disputele cu alți utilizatori sau terțe părți.

Cumpărători și Fruugo

În cazul în care apare o dispută între dvs. și Fruugo, vă încurajăm să contactați Serviciul clienți prin intermediul Centrului nostru de ajutor pentru a căuta o soluție.

Prezentul Acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor. Pentru orice dispută legat de acesta, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor engleze.

Dvs. sau Fruugo puteți înainta disputele care se califică pentru mediere către Centrul pentru soluționarea eficientă a disputelor, https://www.cedr.com , sau, dacă locuiți în UE, pentru soluționare prin intermediul platformei online a Comisiei Europene de soluționare a litigiilor, pe care o puteți accesa aici https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. INFORMAȚII GENERALE

Fruugo nu va fi responsabilă față de dvs., fie că este vorba de răspundere contractuală, delict (inclusiv neglijență) sau în alt mod, pentru pierderi sau daune accidentale, speciale, indirecte sau de consecință, orice pierderi de profit (directe sau indirecte), pierderi de vânzări, pierderi de clientelă sau reputație, pierderi de afaceri, reclamații ale terților, pierderi economice pure care rezultă din sau în legătură cu executarea sau neexecutarea obligațiilor noastre în temeiul acestor TdU, inclusiv pentru daune care ar putea fi previzibile în mod rezonabil la data la care comandați bunurile folosind Serviciul.

Nicio dispoziție din acești TdU nu exclude sau restricționează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră.

O persoană care nu este parte la acești TdU nu va avea dreptul de a aplica niciun termen în temeiul Legii din 1999 privind contractele (drepturile terților).

În cazul în care o instanță consideră că oricare dintre prevederile acestor TdU este invalidă sau inaplicabilă, invaliditatea sau inaplicabilitatea acestei prevederi nu va afecta celelalte prevederi ale acestor TdU. Orice eșec din partea Fruugo de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere din TdU nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere.

Fruugo poate cesiona sau transfera oricare dintre drepturile noastre sau subcontracta oricare dintre obligațiile noastre în temeiul acestor TdU către orice terță parte. Fruugo are dreptul de a cesiona sau transfera oricare sau toate drepturile și obligațiile noastre (fără consimțământul dvs. prealabil) către oricare dintre companiile noastre afiliate. Sunteți de acord că contul dvs. Fruugo este personal și netransferabil. Nu puteți cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile dvs. sau subcontracta niciuna

dintre obligațiile dvs. în temeiul acestor TdU, decât cu permisiunea expresă a companiei Fruugo, acordată în scris.

Acești TdU guvernează întreaga relație dintre dvs. și Fruugo și vor rămâne în vigoare pe durata relației noastre. Nimic din ceea ce este cuprins în acest Acord nu este menit sau trebuie interpretat ca fiind o relație de parteneriat, asociere în participațiune sau de agenție, de muncă sau de franciză între dvs. și Fruugo.

Acest Acord (inclusiv practicile și politicile la care se face referire aici) constituie întregul acord între dvs. și Fruugo și înlocuiește orice acord anterior între părți cu privire la subiectul său.

Utilizarea Serviciului poate fi supusă unor termeni și condiții suplimentare care se pot aplica atunci când utilizați servicii afiliate, conținut de la terți sau software de la terți. Titlurile secțiunilor din acești TdU sunt prezentate doar pentru comoditate.

Acești TdU vor rămâne în vigoare chiar și după ce accesul dvs. la Serviciu este reziliat sau după ce utilizarea Serviciului încetează.